DRINGEND ZIEKENVERVOER
Inhoud


Dringend ziekenvervoer is vervoer van zieke personen dat plaatsvindt na een oproep naar het noodnummer 100 of 112.

Voorwaarden


procedure

Procedure


watMeebrengen

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


Kost
Dringend ziekenvervoer is niet gratis. Het aantal afgelegde kilometers bepaalt het bedrag. Hiervoor zijn vaste tarieven vastgelegd.

Links


-

BevoegdeOverheidsdiensten


Federale overheid

AfleverendeDiensten


waarde

Geografische Toepassingsgebieden