ONKOSTENVERGOEDING VOOR VRIJWILLIGERSWERK
Inhoud


Als vrijwilliger ontvangt u per definitie geen loon. Mogelijk krijgt u wel een onkostenvergoeding, maar u hebt daar niet automatisch recht op. Of u een onkostenvergoeding krijgt, beslist de organisatie waarvoor u vrijwilligerswerk verricht.

Voorwaarden


De onkostenvergoeding compenseert alleen gemaakte kosten (maaltijden, drank, computer- en gsm-gebruik, ...) en is dus geen loon of inkomen. Maak aan het begin van het vrijwilligersengagement altijd duidelijke afspraken over de kostenvergoeding.Meer informatie over over de basisprincipes van de kostenvergoedingen voor vrijwilligers vindt u op de website van het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk.

Procedure


watMeebrengen

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


Financieel voordeel
De onkostenvergoeding voor vrijwilligerswerk is niet belastbaar en vrijgesteld van socialezekerheidsvoorwaarden, op voorwaarde dat u de maximumbedragen respecteert.

Links


Kostenvergoeding voor vrijwilligers

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


VLAAMS STEUNPUNT VRIJWILLIGERSWERK

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest