VRIJSTELLING VAN DRAAGPLICHT VAN DE VEILIGHEIDSGORDEL
Inhoud


U kunt worden vrijgesteld voor het dragen van de veiligheidsgordel in uw voertuig:
 • als u achteruit rijdt
 • als u taxichauffeur bent en een klant vervoert
 • in bepaalde gevallen als u bestuurder of passagier bent in een prioritair voertuig
 • in het bezit bent van een vrijstelling omwille van gewichtige medische tegenindicaties voor het dragen van een veiligheidsgordel.

Voorwaarden


Om te bewijzen dat u om medische redenen geen veiligheidsgordel kunt dragen, hebt u een medisch attest nodig.

Procedure


U moet een aanvraag voor de vrijstelling om medische redenen schriftelijk aanvragen.
 • Laat een arts het modelattest invullen.
 • Stuur het ingevulde attest naar:
  Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer
  Directie Vergunningen en Rijbewijzen
  Vooruitgangstraat 56
  1210 Brussel
U krijgt vervolgens een vrijstellingsbewijs toegestuurd.Het vrijstellingsbewijs is strikt persoonlijk. U moet het bij u hebben wanneer u de veiligheidsgordel niet draagt.

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


uitzonderingen
regelgeving

Links


Veiligheidsgordel - Vrijstelling

BevoegdeOverheidsdiensten


Federale overheid

AfleverendeDiensten


Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer

Geografische Toepassingsgebieden