TEGEMOETKOMING VOOR PIJNSTILLERS VOOR CHRONISCH ZIEKEN
Inhoud


Chronische zieken kunnen rekenen op een tegemoetkoming van 75% voor bepaalde pijnstillers.

Voorwaarden


U lijdt aan:
  • kankerpijn
  • chronische artritis/artrosepijn
  • neurogene of neuropatische pijn van centrale of perifere oorsprong (inbegrepen multiple sclerose)
  • perifere vasculaire pijn
  • postchirurgische pijn (inbegrepen fantoompijn)
  • fibromyalgi.
De extra tegemoetkoming is er alleen voor bepaalde pijnstillers.

Procedure


  • ​​​​​​Uw behandelende arts of de arts die uw globaal medisch dossier beheert, vraagt de machtiging voor de terugbetaling aan bij de adviserend geneesheer.
  • Als de adviserend geneesheer uw aanvraag goedkeurt, hebt u levenslang recht op de terugbetaling.
  • De adviserend arts levert een machtiging af aan u.
  • U toont de machtiging aan uw apotheker om de tegemoetkoming te krijgen.

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


Financieel voordeel
U hebt recht op een tegemoetkoming van 75%.Het bedrag van de pijnstillers dat u zelf nog moet betalen komt in aanmerking voor de maximumfactuur.

Links


Tegemoetkoming pijnstillers voor chronisch zieken

BevoegdeOverheidsdiensten


Federale overheid

AfleverendeDiensten


waarde

Geografische Toepassingsgebieden