TEGEMOETKOMING VOOR PIJNSTILLERS VOOR CHRONISCH ZIEKEN
Inhoud


Chronische zieken kunnen rekenen op een tegemoetkoming van 20% voor bepaalde pijnstillers.

Voorwaarden


U lijdt aan
  • kankerpijn
  • chronische artritis/artrosepijn
  • neurogene of neuropatische pijn van centrale of perifere oorsprong (inbegrepen multiple sclerose)
  • perifere vasculaire pijn
  • postchirurgische pijn (inbegrepen fantoompijn)
  • fibromyalgi.
De extra tegemoetkoming is er alleen voor bepaalde pijnstillers.

Procedure


  • Uw behandelende arts vult het formulier kennisgeving voor chronische zieken in.
  • Dit formulier bezorgt u aan de adviserend geneesheer van uw ziekenfonds.
  • De adviserende geneesheer levert een machtiging af aan u.
  • U toont de machtiging aan uw apotheker om de tegemoetkoming te krijgen.

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


U hebt recht op een tegemoetkoming van 20%. Het bedrag van de pijnstillers dat u zelf nog moet betalen komt in aanmerking voor de maximumfactuur.

Links


-

BevoegdeOverheidsdiensten


Federale overheid

AfleverendeDiensten


waarde

Geografische Toepassingsgebieden