VOORSCHOT OP DE ALIMENTATIEVORDERING
Inhoud


Betaalt de onderhoudsplichtige na een echtscheiding u niet het onderhoudsgeld waar u recht op hebt? Dan kunt u de Dienst voor alimentatievorderingen (DAVO) vragen om het maandelijkse onderhoudsgeld en de achterstallen in te vorderen. Deze dienst kan u onder bepaalde voorwaarden ook een voorschot op het onderhoudsgeld voor de kinderen uitbetalen.

Voorwaarden


  • U woont in België.
  • Het onderhoudsgeld is tweemaal niet of onvolledig betaald in een periode van twaalf maanden voor de aanvraag.
  • Het onderhoudsgeld werd vastgesteld in een uitvoerbare gerechtelijke beslissing of in een authentieke akte opgesteld door de notaris.
Op de website van de FOD Financiën kunt u meer lezen over de voorwaarden waaraan u moet voldoen om voorschotten op onderhoudsgeld te krijgen.

Procedure


Op de website van de FOD Financiën vindt u hoe u voorschotten of de verlenging van het recht op voorschotten aanvraagt.

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


Financieel voordeel
Het bedrag van het voorschot komt overeen met het bedrag dat werd vastgesteld in de gerechtelijke beslissing of in de notariële akte. Er is wel een maximum bedrag bepaald per maand en per kind.

Links


-

BevoegdeOverheidsdiensten


Federale overheid

AfleverendeDiensten


Federale Dienst voor alimentatievorderingen

Geografische Toepassingsgebieden