LOKAAL OPVANG INITIATIEF (LOI) VOOR ASIELZOEKERS
Inhoud


Bent u een asielzoeker en hebt u materiële hulp nodig, dan kunt u zich wenden tot uw OCMW. Het OCMW organiseert namelijk lokale opvanginitiatieven (LOI). Dat zijn gemeubelde privéwoningen met de nodige voorzieningen, zodat u zelf kunt instaan voor uw dagelijkse basisbehoeften. U krijgt van het OCMW ook sociale en medische begeleiding. Het grote voordeel van een LOI is dat u als asielzoeker dichtbij uw OCMW wordt opgevangen en zo beter begeleid wordt door uw maatschappelijk werker.

Voorwaarden


Enkel asielzoekers waarvan de asielprocedure nog niet ontvankelijk is verklaard en die rechtstreeks door de federale overheid geplaatst worden, kunnen in een LOI verblijven. Asielzoekers kunnen enkel aanspraak maken op een LOI van het OCMW waaraan ze worden toegewezen.

Procedure


In principe verblijft u als asielzoeker gedurende de eerste vier maanden in een collectieve opvangstructuur (bijvoorbeeld een opvangcentrum). Daarna kunt u doorstromen naar een individuele opvangstructuur (een particuliere woning). U bent echter niet verplicht om in een opvangstructuur te verblijven. Als asielzoeker kunt u zelf geen aanvraag indienen voor een LOI. De plaatsingen worden door de federale overheid bepaald. Als de procedure afgelopen is, dan dan moet u de woning van het LOI verlaten, ongeacht of u in België mag blijven dan wel het land moet verlaten.

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


uitzonderingen
regelgeving

Links


-

BevoegdeOverheidsdiensten


Federale overheid

AfleverendeDiensten


Programmatorische Federale Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie

Geografische Toepassingsgebieden