INKOMSTENVRIJSTELLING VOOR LEEFLONERS
Inhoud


Ontvangt u een leefloon en volgt u een erkende beroepsopleiding of werkt u en ontvangt u een vergoeding of een loon, dan kunt u in aanmerking komen voor een socio-professionele vrijstelling. Tot een bepaald bedrag - de socio-professionele vrijstelling - worden de inkomsten die u ontvangt niet afgetrokken van uw leefloon.

Voorwaarden


procedure

Procedure


watMeebrengen

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


Financieel voordeel
Het bedrag van de vrijstelling verschilt naargelang het gaat om inkomsten uit:
  • socio-professionele integratie
  • artistieke activiteiten
  • studentenarbeid. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt of u een student bent met of zonder studiebeurs.

Links


Socio-professionele vrijstelling (POD Maatschappelijke Integratie)

BevoegdeOverheidsdiensten


Federale overheid

AfleverendeDiensten


Programmatorische Federale Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie

Geografische ToepassingsgebiedenVerwante producten


Leefloon