TEGEMOETKOMING IN DE REISKOSTEN VAN KANKERPATI√čNTEN
Inhoud


De verplichte ziekteverzekering (verzekering voor geneeskundige verzorging) komt in bepaalde gevallen tegemoet in de reiskosten voor kankerpatiënten.

Voorwaarden


U krijgt een vergoeding als
  • Kankerpatiënt die niet opgenomen is in een ziekenhuis en een oncologische behandeling volgt (inclusief raadplegingen van toezicht).
  • Vader, moeder of voogd van kankerpatiënten jonger dan 18 jaar die in een ziekenhuis zijn opgenomen.

Procedure


U vraagt deze toelage aan bij uw ziekenfonds met een formulier, ingevuld door de behandelende arts van het ziekenhuis.U geeft dit af bij uw ziekenfonds. Het ziekenfonds kent de tegemoetkoming toe op basis van dit formulier.

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


Financieel voordeel
Kankerpatiënt
  • Openbaar vervoer: integrale terugbetaling
  • Ander vervoer: een toelage van 0,34 euro per kilometer
Ouder of voogd van een kankerpatiënt jonger dan 18 jaar opgenomen in het ziekenhuis
  • Per hospitalisatiedag van het kind bedraagt de vergoeding 0,34 euro per kilometer voor één heen- en terugreis (beperkt tot 75 euro per dag).

Links


-

BevoegdeOverheidsdiensten


Federale overheid

AfleverendeDiensten


Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering
Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering

Geografische Toepassingsgebieden