JOBKORTING FEDERALE OVERHEID
Inhoud


Als werknemer kunt u genieten van een federale jobkorting. Dit is een vermindering van de bedrijfsvoorheffing wegens beroepskosten. U krijgt een maandelijks federale jobkorting. Hierdoor is het maandelijks nettoloon hoger.

Voorwaarden


procedure

Procedure


Deze jobkorting krijgt u automatisch.

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


Bedrag
Het bedrag van de korting kan variëren op basis van verschillende factoren, zoals het inkomen en de gezinssituatie van de werknemer.

Links


-

BevoegdeOverheidsdiensten


Federale overheid

AfleverendeDiensten


waarde

Geografische Toepassingsgebieden