INCONTINENTIEFORFAIT
Inhoud


Het incontinentieforfait is een jaarlijkse tegemoetkoming in de kosten voor incontinentiemateriaal van zwaar zorgbehoevenden of van niet-afhankelijke personen. Er zijn dus twee soorten forfaits, afhankelijk van uw situatie,

Voorwaarden


Forfait voor incontinentie bij afhankelijke personen

U hebt recht op deze tegemoetkoming als u gedurende ten minste 4 maanden, berekend binnen een periode van 12 maanden voor de beslissing tot toekenning van de tegemoetkoming een instemming van de adviserend arts verkregen heeft voor een verpleegkundige behandeling die aanleiding kan geven tot de betaling van de forfaits B of C, op voorwaarde dat in het afhankelijkheidsrooster een score 3 of 4 is vermeld voor het criterium “incontinentie” en als u thuis verblijft.

Forfait voor onbehandelbare urine-incontinentie

Dit geldt als u niet in aanmerking komt voor het forfait voor afhankelijke personen, maar toch lijdt aan incontinentie. U hebt recht als u:
  • lijdt aan een onbehandelbare vorm van urine-incontinentie, het niet kunnen ophouden van urine.
  • geen incontinentieforfait genoten hebt in de loop van de 12 voorafgaande maanden
  • thuis verblijft
  • geen tegemoetkoming hebt genoten voor autosondage of incontinentiemateriaal bedoeld.


Procedure


Forfait voor incontinentie bij afhankelijke personen

Uw ziekenfonds of Hulpkas regelt in principe automatisch deze toekenning en uitbetaling. Als dit toch niet het geval is en u denkt aan de voorwaarden te voldoen, dan kunt u de tegemoetkoming aanvragen bij uw ziekenfonds via het aanvraagformulier (zie link 1)

Forfait voor onbehandelbare urine-incontinentie

Uw arts vult het aanvraagformulier (zie link 1) in. Uw ziekenfonds kent de tegemoetkoming toe op basis van dit document, als u aan de voorwaarden voldoet.

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


Bedrag
Het incontinentieforfait voor afhankelijke personen bedraagt 610,53 euro per jaar (in 2024) en wordt jaarlijks geïndexeerd.Het incontinentieforfait voor niet-afhankelijke personen bedraagt 199,27 euro per jaar (in 2024) en wordt jaarlijks geïndexeerd.

Links


-

BevoegdeOverheidsdiensten


Federale overheid

AfleverendeDiensten


waarde

Geografische Toepassingsgebieden