MANTELZORGPREMIE
Inhoud


Verleent u langdurig en onbetaald extra zorg aan een zorgbehoevende persoon in uw directe omgeving, dan bent u een mantelzorger. Als mantelzorger kunt u een financiële tegemoetkoming ontvangen.

Voorwaarden


De mantelzorger
  • is een familielid, een vriend, een kennis of een buur van de zorgbehoevende
  • biedt langdurig en onbezoldigd extra thuiszorg aan.
De zorgbehoevende:
  • woont thuis (zelfstandig of inwonend)
  • heeft hulp nodig in het dagelijks leven bij wassen, aankleden, eten, drinken, ...

Procedure


De mantelzorger vraagt de premie aan.

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


uitzonderingen
regelgeving

Links


-

BevoegdeOverheidsdiensten


Lokale overheid

AfleverendeDiensten


waarde

Geografische Toepassingsgebieden