TEGEMOETKOMING CHRONISCHE WONDEN
Inhoud


Patiënten met chronische wonden krijgen een forfaitaire tegemoetkoming en een bijkomende tegemoetkoming voor bepaalde verbandmiddelen. Chronische wonden zijn wonden die na 6 weken behandeling onvoldoende genezen zijn.

Voorwaarden


procedure

Procedure


  • Uw behandelende arts stuurt een 'kennisgeving' op aan de adviserend geneesheer van uw ziekenfonds.
  • Deze kennisgeving geeft recht op de tegemoetkomingen voor maximum 3 maanden en is 3 keer hernieuwbaar.
  • Op de voorschriften voor de apotheker moet uw behandelende arts de vermelding "derdebetalersregeling van toepassing" aanduiden.

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


Financieel voordeel
De tegemoetkoming bestaat uit een maandelijkse forfaitaire tegemoetkoming en een bijkomende tegemoetkoming voor bepaalde verbandmiddelen. Deze verbandmiddelen zijn opgenomen in de lijst actieve verbandmiddelen.

Links


-

BevoegdeOverheidsdiensten


Federale overheid

AfleverendeDiensten


waarde

Geografische Toepassingsgebieden