BELASTINGKREDIET VOOR KINDEREN TEN LASTE
Inhoud


Als u kinderen ten laste hebt, hebt u recht op een belastingvermindering (toeslag op de belastingvrije som). Voor elk kind jonger dan 3 jaar waarvoor u geen uitgaven voor kinderopvang invult op uw belastingaangifte, hebt u recht op een bijkomende toeslag.Als u weinig of geen belastingen moet betalen (omdat u bijvoorbeeld te weinig verdient), dan hebt u recht op een terugbetaalbaar belastingkrediet voor uw kinderen.Het belastingkrediet geldt ook als u geen belastingen betaalt omdat u bijvoorbeeld enkel vrijgestelde inkomsten (leefloon, integratietegemoetkoming,...) ontvangt.

Voorwaarden


  • U hebt kinderen ten laste (een kind met een handicap telt voor twee).
  • U dient uw belastingaangifte in.

Procedure


U duidt op uw belastingaangifte aan hoeveel kinderen u ten laste hebt.Voor kinderen tot 3 jaar duidt u aan of u al dan niet de kosten van opvang aangeeft.

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


Belastingvoordeel
U vindt de bedragen van de toeslagen voor het lopende aanslagjaar op de website van de Federale Overheidsdienst Financiën.

Links


-

BevoegdeOverheidsdiensten


Federale overheid

AfleverendeDiensten


Federale Overheidsdienst Financiƫn

Geografische ToepassingsgebiedenVerwante producten


Belastingvermindering voor de kosten voor kinderopvang