BASISBANKDIENST
Inhoud


Als u geen zichtrekening hebt, is het bijzonder moeilijk om uw geldzaken te regelen. Daarom heeft iedereen in ons land recht op een basisbankdienst bij een bank naar keuze. Een zichtrekening maakt deel uit van die basisbankdienst.De basisbankdienst stelt u in staat om:
 • een zichtrekening te openen, beheren en sluiten
 • geld en cheques op uw rekening te (laten) zetten
 • geld af te halen aan het loket of met de bankkaart
 • betalingen te doen met de bankkaart, als u voldoende geld op uw rekening hebt staan
 • overschrijvingen te doen en permanente opdrachten en domiciliëringen uit te voeren
 • rekeninguittreksels op te vragen om de twee weken.
U kunt de bovenstaande verrichtingen uitvoeren zolang er voldoende geld op uw rekening staat, maar u mag niet over een negatief saldo beschikken. U mag dus niet in het rood gaan.

Voorwaarden


Elke consument die legaal in een lidstaat van de Europese Unie verblijft heeft recht op de basisbankdienst, als voldaan is aan de volgende voorwaarden:
 • U hebt nog geen basisbankdienst of zichtrekening bij uw bank of bij een andere bank in België.
 • U hebt minder dan 6.000 euro op uw rekeningen staan, met inbegrip van het geld dat op rekeningen bij andere banken staat.
 • U hebt geen kredietovereenkomsten voor minstens 6.000 euro.
 • U hebt de wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten niet geschonden.

Procedure


Alle kredietinstellingen die in België aan consumenten een zichtrekening aanbieden, moeten de basisbankdienst aanbieden. Iedereen die in België woont, mag aankloppen bij de bank van zijn keuze om een basisbankdienst aan te vragen. De banken moeten u de informatie over de basisbankdienst gratis, op een duidelijke wijze en zichtbare plaats ter beschikking stellen (op papier of op hun website).De bank zal u vragen een formulier in te vullen om na te gaan of u recht hebt op deze dienst. Zo mag de bank u onder meer vragen
 • of u al een van een basisbankdienst geniet
 • of u bij een andere bank al een zichtrekening hebt
 • of u een spaarrekening hebt en voor welk bedrag.
De voorwaarden die van toepassing zijn op het aanhouden van een basisbankdienst mogen in geen geval discriminerend zijn. U mag dus geen discriminatie ondergaan op basis van uw nationaliteit, woonplaats, leeftijd ...De bank mag u niet vragen waarom u gebruik wil maken van de basisbankdienst, noch eisen dat iemand zich voor u borg stelt, noch eisen dat u andere producten (zoals verzekeringen, spaarrekeningen of leningen) bij die bank zou nemen.

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


Kosten
De basisbankdienst is niet per definitie gratis. De bank kan u een bedrag vragen van maximum 19,24 euro per jaar (2024- het maximumbedrag wordt jaarlijks geïndexeerd).

Links


Basisbankdienst (economie.fgov.be)

BevoegdeOverheidsdiensten


Federale overheid

AfleverendeDiensten


waarde

Geografische Toepassingsgebieden