VERLAAGD BTW-TARIEF VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP VOOR DE AANKOOP VAN EEN WAGEN
Inhoud


Personen met een handicap hebben recht op een verlaagd btw-tarief als zij een wagen kopen. Het verlaagde btw-tarief bedraagt 6% (in plaats van 21%). Het verlaagde btw-tarief geldt ook voor de aankoop van onderdelen en toebehoren voor de wagen, voor het onderhoud van de wagen en voor herstellingen aan de wagen.

Voorwaarden


U gebruikt de wagen tenminste 3 jaar als persoonlijk vervoermiddel en u behoort tot een van de volgende categorieën van personen met een handicap:
  • ofwel bent u volledig blind
  • ofwel bent u volledig verlamd aan de bovenste ledematen
  • ofwel hebt u een blijvende invaliditeit van minstens 50% toe te schrijven aan de onderste ledematen
  • ofwel werden uw bovenste ledematen geamputeerd
  • ofwel bent u een oorlogsinvalide (militair of burgerlijk) met een invaliditeitspensioen van minstens 50%.

Procedure


U sluit eerst de koopovereenkomst voor de aankoop van uw auto en daarna vraagt u het aanvraagformulier aan in het btw-kantoor van uw woonplaats.

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


  • aankoop van een wagen: u betaalt 6% btw die u na levering terugkrijgt
  • aankoop van onderdelen of toebehoren: u betaalt 6% btw
  • onderhouds- of herstellingswerken: u betaalt 6% btw.

Links


Autogebruikers met een handicap

BevoegdeOverheidsdiensten


Federale overheid

AfleverendeDiensten


Directie-generaal voor Personen met een Handicap (FOD Sociale Zekerheid)
Federale Overheidsdienst Financiën

Geografische ToepassingsgebiedenVerwante producten


Vrijstelling van de belasting op inverkeerstelling (BIV) en de verkeersbelasting (VKB) voor personen met een handicap