TUSSENKOMST IN HET LEEFGELD
Inhoud


Leefgeld is het bedrag dat een persoon of een gezin nodig heeft om te kunnen leven. Het gaat om geld voor eten, drinken en persoonlijke verzorging.Leefgeld is niet hetzelfde als een leefloon. Een leefloon is een uitkering die voorbehouden is voor personen die voldoen aan strenge voorwaarden. Leefgeld is een financiële tussenkomst voor personen die niet meer kunnen voorzien in hun eigen onderhoud.

Voorwaarden


procedure

Procedure


De maatschappelijk werker onderzoekt de sociale en financiële situatie.

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


uitzonderingen
regelgeving

Links


-

BevoegdeOverheidsdiensten


Lokale overheid

AfleverendeDiensten


waarde

Geografische Toepassingsgebieden