ATTEST VAN BELGISCHE NATIONALITEIT
Inhoud


Het attest of bewijs van Belgische nationaliteit is een document dat officieel bevestigt dat u Belg bent.Dat attest wordt meestal gevraagd wanneer u een activiteit wilt uitoefenen waarvoor het bezit van de Belgische nationaliteit door de wet is vereist.

Voorwaarden


 • U hebt de Belgische nationaliteit.
 • U bent ingeschreven in de bevolkingsregisters van de gemeente.
De volgende partijen kunnen het attest met betrekking tot uzelf aanvragen:
 • uzelf
 • uw wettelijke vertegenwoordiger (bv. ouder of voogd)
 • bijzondere gemachtigden zoals een notaris of advocaat
 • derden (bv. publieke of private instellingen) als de afgifte ervan voorgeschreven is door of krachtens de wet
 • een derde persoon op voorwaarde dat die in het bezit is van een volmacht en de identiteitskaart (of kopie ervan) van de aanvrager.

Procedure


U kunt het attest van Belgische nationaliteit opvragen bij uw gemeente.Als u beschikt over een elektronische identiteitskaart (eID), kunt u het document ook raadplegen, downloaden en afdrukken:
 • op ‘Mijn dossier’, de online toepassing van het Rijksregister
 • op ‘Mijn Burgerprofiel’, de online toepassing van de Vlaamse overheid (rubriek ‘Attesten en vergunningen’)
 • het e-loket van uw gemeente.
Anderen kunnen het attest enkel aan het loket van de dienst Burgerzaken aanvragen.

Wat Meebrengen


Als u het attest zelf ophaalt:
 • uw eigen identiteitskaart.
Als u het attest voor iemand anders aanvraagt:
 • een volmacht van de betrokkene en een kopie van zijn of haar identiteitskaart
 • uw eigen identiteitskaart.

Bedrag


uitzonderingen
regelgeving

Links


-

BevoegdeOverheidsdiensten


Federale overheid

AfleverendeDiensten


waarde

Geografische Toepassingsgebieden