ATTEST VAN LEVEN
Inhoud


Het levensbewijs of attest van leven is een document waarmee u kunt aantonen dat u nog in leven bent.Dit document wordt u soms gevraagd door pensioendiensten, verzekeringsinstellingen, ziekenfondsen, financiële instellingen, openbare besturen, een notaris, een advocaat, de rechtbank, de ambassade of het consulaat. Zo hoeft u zich bij deze personen of instellingen niet persoonlijk aan te bieden om aan te tonen dat u nog leeft.

Voorwaarden


De volgende partijen kunnen het attest met betrekking tot uzelf aanvragen:
  • uzelf
  • uw wettelijke vertegenwoordiger (bv. ouder of voogd)
  • bijzondere gemachtigden zoals een notaris of advocaat
  • derden (bv. publieke of private instellingen) als de afgifte ervan voorgeschreven is door of krachtens de wet
  • een derde persoon op voorwaarde dat die in het bezit is van een volmacht en de identiteitskaart (of kopie ervan) van de aanvrager.

Procedure


Naargelang uw situatie kunt u het attest van leven aanvragen aan:
  • de dienst Burgerzaken van uw gemeente
  • de ambassade of het consulaat van het land waar u verblijft.
Als u beschikt over een elektronische identiteitskaart (eID), kunt u het document ook raadplegen, downloaden en afdrukken:Anderen kunnen het attest enkel aan het loket van de dienst Burgerzaken of op de ambassade of het consulaat aanvragen.

Wat Meebrengen


Als u het attest zelf ophaalt:
  • uw eigen identiteitskaart of verblijfsvergunning.
Als u het attest voor iemand anders aanvraagt:
  • een volmacht van de betrokkene en een kopie van zijn of haar identiteitskaart
  • uw eigen identiteitskaart.

Bedrag


uitzonderingen
regelgeving

Links


-

BevoegdeOverheidsdiensten


Federale overheid

AfleverendeDiensten


waarde

Geografische Toepassingsgebieden