ATTEST VAN HOOFDVERBLIJFPLAATS (BEWIJS VAN WOONST)
Inhoud


Het attest van hoofdverblijfplaats (bewijs van woonst / attest van inschrijving) bevestigt dat een inwoner ingeschreven is op zijn adres in de gemeente.Het attest bevat een aantal persoonlijke gegevens zoals:
 • naam en voornamen
 • plaats en datum van geboorte
 • adres
 • nationaliteit
 • de datum sinds wanneer u op het adres woont.
U kunt ook een attest van hoofdverblijfplaats aanvragen met de historiek van uw vorige adressen.

Voorwaarden


De volgende partijen kunnen het attest met betrekking tot uzelf aanvragen:
 • uzelf
 • uw wettelijke vertegenwoordiger (bv. ouder of voogd)
 • bijzondere gemachtigden zoals een notaris of advocaat
 • derden (bv. publieke of private instellingen) als de afgifte ervan voorgeschreven is door of krachtens de wet
 • een derde persoon op voorwaarde dat die in het bezit is van een volmacht en de identiteitskaart (of kopie ervan) van de aanvrager.

Procedure


U kunt het attest van hoofdverblijfplaats opvragen bij uw gemeente.Als u beschikt over een elektronische identiteitskaart (eID), kunt u het document ook raadplegen, downloaden en afdrukken:
 • op 'Mijn dossier', de online toepassing van het Rijksregister
 • op 'Mijn Burgerprofiel', de online toepassing van de Vlaamse overheid (rubriek ‘Attesten en vergunningen’)
 • het e-loket van uw gemeente.
Anderen kunnen het attest enkel aan het loket van de dienst Burgerzaken aanvragen. In bepaalde gevallen kunnen advocaten, notarissen, … wel een online aanvraag indienen mits vermelding van de wettelijke basis. Het gemeentebestuur zal op basis hiervan beslissen of het al dan niet kan worden afgeleverd.

Wat Meebrengen


Als u het attest zelf ophaalt:
 • uw eigen identiteitskaart of verblijfsvergunning.
Als u het attest voor iemand anders aanvraagt:
 • een volmacht van de betrokkene en een kopie van zijn of haar identiteitskaart
 • uw eigen identiteitskaart.

Bedrag


uitzonderingen
regelgeving

Links


Inschrijving in de bevolkingsregisters

BevoegdeOverheidsdiensten


Federale overheid

AfleverendeDiensten


waarde

Geografische Toepassingsgebieden