TOELATING VOOR HET UITDELEN VAN FLYERS OP MARKTEN, EVENEMENTEN EN OPENBARE PLAATSEN
Inhoud


Om flyers uit te delen op markten, tijdens evenementen en op openbare plaatsen in de gemeente, hebt u een toelating nodig.Deelt u de flyers uit aan de uitgang van een school, dan hebt u ook de toestemming nodig van de schooldirectie.

Voorwaarden


procedure

Procedure


watMeebrengen

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


uitzonderingen
regelgeving

Links


-

BevoegdeOverheidsdiensten


Lokale overheid

AfleverendeDiensten


waarde

Geografische Toepassingsgebieden