GEMEENTELIJKE PREMIE VOOR EEN STARTENDE ONDERNEMER
Inhoud


Hebt u een onderneming opgestart, dan hebt u recht op een premie voor startende ondernemers.

Voorwaarden


procedure

Procedure


watMeebrengen

Wat Meebrengen


U brengt het bewijs mee van inschrijving in de kruispuntbank van ondernemingen.

Bedrag


uitzonderingen
regelgeving

Links


-

BevoegdeOverheidsdiensten


Lokale overheid

AfleverendeDiensten


waarde

Geografische Toepassingsgebieden