ATTEST VAN DE INTERVENTIE VAN DE BRANDWEER
Inhoud


Als er een interventie plaats vindt door de brandweer, kan het zijn dat u daarvan nadien een bewijs nodig hebt, bv. voor een verzekeringsfirma, het kadastraal inkomen, ...

Voorwaarden


procedure

Procedure


U kunt een verklaring of attest opvragen bij uw gemeente. U kunt ook een kopie van het interventieverslag opvragen bij de betrokken hulpverleningszone.

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


uitzonderingen
regelgeving

Links


Opdrachten en contactgegevens van de brandweerzones

BevoegdeOverheidsdiensten


Federale overheid

AfleverendeDiensten


waarde

Geografische Toepassingsgebieden