ATTEST VAN DE INTERVENTIE VAN DE BRANDWEER
Inhoud


Als er een interventie plaats vindt door de brandweer, kan het zijn dat u daarvan nadien een bewijs nodig hebt, bv. voor een verzekeringsfirma, het kadastraal inkomen, ...

Voorwaarden


procedure

Procedure


U kunt een verklaring of attest opvragen bij uw gemeente. U kunt ook een kopie van het interventieverslag opvragen bij de betrokken hulpverleningszone.

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


uitzonderingen
regelgeving

Links


Opdrachten van de brandweer

BevoegdeOverheidsdiensten


Federale overheid

AfleverendeDiensten


waarde

Geografische Toepassingsgebieden