REISTOELATING VOOR MINDERJARIGEN
Inhoud


Een reistoelating voor minderjarigen of 'ouderlijke machtiging' is een document waarop u als ouder toelating geeft aan uw minderjarig kind om naar het buitenland te reizen. Die schriftelijke toestemming is aan te raden als het minderjarige kind alleen of in het gezelschap van andere personen dan zijn ouder(s) reist. Als het kind met één ouder reist, staat het de ouders vrij om het akkoord van de andere ouder op papier te zetten.

Voorwaarden


procedure

Procedure


Eén van de ouders of voogd kan een reistoelating aanvragen bij de gemeente.

Wat Meebrengen


  • Identiteitskaart van de persoon die de toelating geeft.
  • De voogd van de minderjarige brengt ook een bewijs van ouderlijke macht mee.

Bedrag


uitzonderingen
regelgeving

Links


-

BevoegdeOverheidsdiensten


Federale overheid

AfleverendeDiensten


waarde

Geografische Toepassingsgebieden