VERGUNNING VOOR HET VERSTREKKEN VAN GEGISTE EN/OF STERKE DRANKEN
Inhoud


Alle toekomstige uitbaters van publieke inrichtingen (vaste drankslijterijen) en reizende drankslijterijen (bijvoorbeeld tapwagen, boten, treinen …) die van plan zijn gegiste en sterke dranken te schenken, moeten een drankvergunning hebben. Een drankvergunning geeft de uitbater de toestemming om gegiste dranken (dranken met een alcoholpercentage van minder dan 22°) en sterke dranken (meer dan 22°) te schenken in publieke inrichtingen als cafés, snackbars, restaurants …

Voorwaarden


Om een vergunning te krijgen, moet u voldoen aan alle andere reglementering die van toepassing is op de uitbating van een drankgelegenheid. U moet dus:
  • een stedenbouwkundig vergunde inrichting of een goedgekeurde reizende inrichting hebben
  • aan de moraliteitsvoorwaarden voldoen
  • met de brandveiligheid in orde zijn
  • aan de wettelijke hygiënevereisten voldoen
  • indien nodig een milieuvergunning klasse 2 hebben.
De drankgelegenheid moet gelegen zijn op het grondgebied van de gemeente.

Procedure


U vraagt de vergunning aan bij uw gemeente.

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


De vergunning is gratis.

Regelgeving


Wet betreffende de vergunning voor het verstrekken van sterke drank (B.S., 30 december 1983)

Links


-

BevoegdeOverheidsdiensten


Federale overheid

AfleverendeDiensten


waarde

Geografische ToepassingsgebiedenVerwante producten


Hygiëneattest
Moraliteitsattest