DOORLICHTINGSVERSLAG VAN EEN SCHOOL OF EEN CENTRUM VOOR LEERLINGENBEGELEIDING
Inhoud


Elke school moet binnen een periode van 6 jaar ten minste 1 doorlichting krijgen.Tijdens een doorlichting gaat de inspectie na of een bezochte school of centrum voldoet aan vooropgestelde kwaliteitscriteria, bv.:
  • School: respecteert de school de onderwijsreglementering, de minimale lessenroosters en leerplannen en streeft ze met de leerlingen de ontwikkelingsdoelen na en bereikt ze de eindtermen.
  • CLB: voldoet het beleidsplan of het beleidscontract aan de decretale vereisten.
  • In beide gevallen (school en CLB): wordt de taalwetgeving gerespecteerd en is de veiligheid van de gebouwen in orde.
De resultaten van de doorlichting met de sterke en zwakke punten worden gepubliceerd in een doorlichtingsverslag.Elk schooljaar controleert de onderwijsinspectie van het Ministerie van Onderwijs en Vorming:
  • scholen voor basisonderwijs en voor secundair onderwijs
  • academies voor deeltijds kunstonderwijs
  • centra voor volwassenenonderwijs en centra voor basiseducatie
  • centra voor leerlingenbegeleiding (CLB).

Voorwaarden


Iedereen kan de doorlichtingsverslagen op de website raadplegen. Verslagen die niet op de website staan, kunt u aanvragen (maximum 5).

Procedure


Op de website Scholen en onderwijsaanbod kunt u op zoek gaan naar scholen in uw gemeente of scholen met een bepaalde studierichting. U kunt daar het doorlichtingsverslag ook downloaden.

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


Kost
De doorlichtingsverslagen kunt u gratis online raadplegen of gratis thuis laten bezorgen.

Regelgeving


De regelgeving rond de doorlichtingen van scholen en van CLB vindt u op de website van Onderwijs Vlaanderen.

Links


Onderwijs Vlaanderen - Doorlichtingsverslagen

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


Onderwijsinspectie

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest