SUBSIDIE VOOR EEN JEUGDVERBLIJF OF HOSTEL
Inhoud


De Vlaamse overheid verleent subsidies aan uitbaters van jeugdverblijfcentra en hostels. Die centra stellen een aangepaste en veilige verblijfsaccommodatie ter beschikking van kinderen en jongeren. Ze kunnen er terecht voor vormende en ontspannende activiteiten, hetzij individueel, hetzij in verenigingsverband. Om in aanmerking te komen voor een werkings- en personeelssubsidie binnen het decreet moeten jeugdverblijven en hostels bij Toerisme Vlaanderen voortaan erkend zijn overeenkomstig het logiesdecreet. Tijdens de eerste beleidsperiode, die loopt van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2026, is er een overgangsfase en komen ook jeugdverblijfcentra zoals erkend in het kader van het decreet Toerisme voor Allen nog in aanmerking.Nieuw is dat jeugdverblijven en hostels gelegen in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad, omwille van de bevoegdheidsmaterie, niet langer door Toerisme Vlaanderen erkend kunnen worden. Deze Brusselse jeugdverblijven en hostels moeten zich voortaan eerst laten erkennen door het Departement Cultuur, Jeugd en Media om in aanmerking te komen voor subsidiëring via het decreet van 11 februari 2022.

Voorwaarden


Om in aanmerking te komen voor een subsidie moet het jeugdverblijf of hostel:
 • erkend zijn in het kader van het logiesdecreet of erkend zijn door het departement als jouw jeugdverblijf of hostel in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad gelegen is
 • naargelang comfortclassificatie:
  • met comfortclassificatie basis (of Type A) en standaard (of Type B): jaarlijks minstens 80% overnachtingen voor jeugd realiseren
  • met comfortclassificatie comfort (of Type C): jaarlijks minstens 70% overnachtingen voor jeugd realiseren
 • voor jeugdverenigingen een substantieel lagere prijscategorie vastleggen
 • toegankelijk zijn gedurende minstens 50 dagen in de maanden juli en augustus en per jaar tenminste 1.000 overnachtingen voor jeugd realiseren
 • jaarlijks minstens 5 jeugdverenigingen ontvangen die minstens 1 nacht verblijven.
Jeugdverblijven met comfortclassificatie comfort (of Type C) en hostels moeten bovendien:
 • minstens 200 dagen per jaar geopend zijn, waarvan 80 vakantiedagen
 • minstens 2.000 overnachtingen voor jeugd realiseren per jaar, waarvan 1.000 buiten juli en augustus
 • als het om een jeugdverblijf met comfortclassificatie comfort gaat: jaarlijks minstens 10 jeugdverenigingen ontvangen voor minimum 1 nacht.
Op de website van het Departement Cultuur, Jeugd en Media vindt u meer informatie over de voorwaarden.

Procedure


U moet aanvragen voor werkingssubsidies vierjaarlijks indienen, namelijk uiterlijk op 15 oktober van het jaar dat voorafgaat aan de subsidieperiode.Jeugdverblijven met comfortclassificatie comfort of hostels die in aanmerking willen komen voor een personeelssubsidie, moeten een vierjaarlijkse beleidsnota indienen uiterlijk op 1 april van het jaar dat voorafgaat aan de beleidsperiode.U kunt de subsidies digitaal aanvragen via KIOSK. Op de website van het Departement Cultuur, Jeugd en Media vindt u meer informatie over de procedure.

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


Subsidies

Werkingssubsidie

Alle erkende hostels en jeugdverblijven met comfortclassificatie basis (of Type A), standaard (of Type B) of comfort (of Type C) die aan de algemene en specifieke subsidievoorwaarden van het decreet voldoen, kunnen een werkingssubsidie krijgen.De werkingssubsidie wordt berekend op basis van het aantal gerealiseerde overnachtingen voor jeugd en bedraagt minimaal 1.500 euro voor alle comfortclassificaties.

Personeelssubsidie

Hostels en jeugdverblijven met comfortclassificatie comfort (of Type C) die aan de voorwaarden voldoen en personeel tewerkstellen, kunnen een personeelssubsidie aanvragen. De aanvraag bestaat uit het indienen van een vierjaarlijkse aanvraag via een beleidsnota. Uit die nota moet o.a. de noodzaak en de maatschappelijke meerwaarde van de inzet van personeel blijken.

Regelgeving


 • Decreet van 11 februari 2022 tot vaststelling van de regels voor de subsidiëring van jeugdverblijven, hostels, ondersteuningsstructuren en de vzw Algemene Dienst voor Jeugdtoerisme
 • Besluit van de Vlaamse Regering van 20 mei 2022 tot uitvoering van het decreet van 11 februari 2022 tot vaststelling van de regels voor de subsidiëring van jeugdverblijven, hostels, ondersteuningsstructuren en de vzw Algemene Dienst voor Jeugdtoerisme

Links


Subsidies jeugdverblijven en hostels

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


Jeugd

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest