VERPLICHTE KEURING VAN EEN NIEUWE OF GEWIJZIGDE CV-INSTALLATIE
Inhoud


Vóór de installatie voor centrale verwarming in gebruik genomen wordt, is de eigenaar verplicht het centrale stooktoestel te laten keuren.

Vanaf 2021?

Op 20-7-2018 nam de Vlaamse regering enkele beslissingen die het gebruik van fossiele brandstoffen voor woningverwarming moeten verminderen.
  • Vanaf 2021 zijn stookolieketels (via de EPB-regelgeving) niet meer toegelaten bij nieuwbouw en bij ingrijpende energetische renovaties.
  • Woningen in nieuwe verkavelingen krijgen vanaf 2021 geen aansluiting meer op aardgas. Alternatieven zijn een warmtepomp of aansluiten op een warmtenet.
Deze maatregelen om het gebruik van fossiele brandstoffen voor woningverwarming te verminderen, zijn nog niet definitief goedgekeurd.

Voorwaarden


De onderstaande regelgeving is van toepassing op elk centraal stooktoestel
  • dat voor het eerst in gebruik genomen wordt
  • waarvan de ketel of brander vervangen is
  • dat verbouwd of verplaatst werd.
De verplichte keuring geldt voor installaties op gasvormige, vloeibare en vaste brandstoffen.

Procedure


De keuring is een verplichting voor de eigenaar (of verhuurder). Voor de keuring moet u een beroep doen op een erkende technicus: De technicus zal tijdens de keuring nagaan of de installatie goed en veilig werkt en of er geen gezondheidsrisico’s zijn (bv. CO-vergiftiging). Hij stelt uw stooktoestel goed af en controleert daarna of de verbranding milieuvriendelijk en energiezuinig gebeurt, zodat u kunt besparen op uw energiefactuur. Op de website van het Departement Omgeving vindt u aan welke verbrandingswaarden uw centraal stooktoestel moet voldoen. Na de keuring krijgt u van de technicus een keuringsrapport, dat aangeeft of het centrale stooktoestel in gebruik genomen mag worden. Het keuringsrapport bestaat uit een verslag van de keuring en een verbrandingsattest. Op het rapport moeten altijd de naam, het erkenningsnummer en de handtekening staan van de erkende technicus die de keuring heeft uitgevoerd. In geval van verhuur bezorgt de eigenaar (verhuurder) steeds een kopie van het keuringsrapport aan de gebruiker (huurder).

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


uitzonderingen
regelgeving

Regelgeving


De regelgeving staat in artikel 7 en 10, §1 (verplichting gebruiker en eigenaar) en 12 en 15, § 1 (verplichtingen technicus) van het stooktoestellenbesluit (Besluit van de Vlaamse regering van 8 december 2006 betreffende het onderhoud en het nazicht van centrale stooktoestellen voor de verwarming van gebouwen of voor de aanmaak van warm verbruikswater).

Links


Veilig verwarmen - Keuring van stooktoestel vóór eerste ingebruikname
Veilig verwarmen - Onderhoudsverplichting voor uw centrale verwarming

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en -projecten

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest