TEGEMOETKOMING IN DE HUURPRIJS (DE VLAAMSE HUURSUBSIDIE)
Inhoud


Als u een bescheiden inkomen hebt en u verhuist naar een nieuwe huurwoning, dan kunt u mogelijk een huursubsidie krijgen van de Vlaamse overheid, een tegemoetkoming in de huurprijs.U komt alleen in aanmerking als u verhuisd bent:
  • U bent verhuisd naar een woning van een sociaal verhuurkantoor.
  • U bent verhuisd van een slechte of onaangepaste woning naar een goede, aangepaste huurwoning op de private huurmarkt.
  • U was dakloos en betrekt nu een huurwoning.
Verhuist u naar een sociale woning die u huurt van een woonmaatschappij, sociale huisvestingsmaatschappij (SHM), gemeente of OCMW, dan komt u niet in aanmerking voor de huursubsidie.

Voorwaarden


Om in aanmerking te komen voor een huursubsidie, moet u aan een aantal voorwaarden voldoen met betrekking tot uw inkomen en eventuele eigendommen, de woning die u verlaat en de nieuwe woning waarnaar u verhuist.

Procedure


U doet uw aanvraag nadat u verhuisd bent. U kunt de huursubsidie ten laatste 9 maanden na de aanvang van het huurcontract aanvragen.Als u een woning huurt van een sociaal verhuurkantoor (SVK), kunt u ook na 9 maanden nog een aanvraag indienen. Maar opgelet: als uw huurcontract al minstens één jaar loopt op de aanvraagdatum, zal de huurprijs die vermeld staat in dit contract geïndexeerd worden. Het is deze geïndexeerde huurprijs die vergeleken zal worden met de maximale huurprijs.Meer info over de procedure en de aanvraagformulieren vindt u op de website van Wonen in Vlaanderen.

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


Financieel voordeel
Het bedrag van de huursubsidie is afhankelijk van de huurprijs en de ligging van uw woning, uw inkomen en het aantal personen ten laste. De huursubsidie wordt maandelijks uitbetaald. Bij de verhuis krijgt u een installatiepremie die 3 keer het bedrag van de maandelijkse huursubsidie bedraagt.

Regelgeving


Besluit Vlaamse Regering 2 februari 2007: instelling van een tegemoetkoming in de huurprijs voor woonbehoeftige huurders.

Links


Vlaamse huursubsidie

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


waarde

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest

Verwante producten


Vlaamse huurpremie voor kandidaat-huurders van een sociale woning