ATTEST VOOR DE ERKENNING VAN EEN VLAAMS DIPLOMA OF GETUIGSCHRIFT IN HET BUITENLAND DOOR NARIC-VLAANDEREN
Inhoud


Wil je met een Vlaams diploma of getuigschrift in het buitenland werken of studeren? Dan heb je soms een attest nodig om te bewijzen dat je een erkend Vlaams diploma hebt.
 • Dit attest bevat beknopte informatie over je diploma: het studiegebied, de studieomvang, en of het voldoet aan de Europese richtlijnen.
 • Het wordt opgesteld in het Nederlands of het Engels. Je kunt het zelf in een andere taal laten vertalen door een beëdigd vertaler.
 • Wil je een gezondheidszorgberoep uitoefenen (of stage lopen) in het buitenland? Zie: Met een Belgisch diploma een gezondheidszorgberoep uitoefenen of stage lopen in het buitenland.
 • Wil je met een pedagogisch bekwaamheidsbewijs aan de slag in het buitenland? NARIC-Vlaanderen levert geen attesten af voor houders van Vlaamse pedagogische diploma’s die in het buitenland willen lesgeven met vermelding van hun lesbevoegdheid. Voor zo’n attest kun je terecht bij AGODI: Certificaat onderwijsbevoegdheid om les te geven in het buitenland (Onderwijs Vlaanderen).

Voorwaarden


NARIC-Vlaanderen maakt alleen attesten op voor einddiploma’s:
 • getuigschrift basisonderwijs
 • diploma secundair onderwijs
 • diploma hoger beroepsonderwijs
 • diploma’s van het hoger onderwijs
 • diploma’s en getuigschriften van het volwassenenonderwijs.

Procedure


Bij NARIC-Vlaanderen kan je een attest aanvragen dat bevestigt dat je diploma in Vlaanderen erkend is, en uitgereikt werd door een erkende onderwijsinstelling in Vlaanderen of Brussel.
 • Stuur je aanvraag via e-mail naar naric.attesten@vlaanderen.be.
  • Geef aan of je het attest in het Nederlands of Engels wilt ontvangen.
  • Voeg een kopie van je:
   • Vlaamse diploma
   • diplomasupplement
   • identiteitskaart (of je rijksregisternummer). Als je geen Belgisch rijksregisternummer hebt, bezorg dan dan je huidige adresgegevens.
 • Je ontvangt geen ontvangstbevestiging van je aanvraag.
 • Je ontvangt het attest binnen 1 maand.

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


Kost
NARIC-Vlaanderen levert het attest gratis af.

Links


-

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


waarde

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest