GEƏNTEGREERD ONDERWIJS: GON-BEGELEIDING IN HET ONDERWIJS
Inhoud


GON-begeleiding werd in het schooljaar 2017-2018 vervangen door ondersteuning voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften.

Voorwaarden


procedure

Procedure


watMeebrengen

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


uitzonderingen
regelgeving

Links


-

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


waarde

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest

Verwante producten


Speciale onderwijsleermiddelen voor leerlingen, studenten of cursisten met een handicap