LEERLINGENVERVOER IN HET BUITENGEWOON ONDERWIJS
Inhoud


Leerlingen in het buitengewoon onderwijs kunnen recht hebben op leerlingenvervoer.Lees meer over het Leerlingenvervoer in het buitengewoon onderwijs.

Voorwaarden


procedure

Procedure


watMeebrengen

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


uitzonderingen
regelgeving

Links


-

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


waarde

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest