EEN DIPLOMA OF GETUIGSCHRIFT SECUNDAIR ONDERWIJS BEHALEN VIA DE EXAMENCOMMISSIE SECUNDAIR ONDERWIJS
Inhoud


Bij de Examencommissie secundair onderwijs kunt u op eigen tempo een getuigschrift of diploma secundair onderwijs behalen. Studeren voor de Examencommissie is zelfstudie. Er worden geen lessen gegeven of cursussen ter beschikking gesteld. De Examencommissie organiseert alleen examens

Voorwaarden


Iedereen kan deelnemen aan de examens van de Examencommissie secundair onderwijs. Leeftijd, nationaliteit of vooropleiding spelen geen rol. Als u nog leerplichtig bent moet u:

Procedure


Als u een diploma secundair onderwijs wilt behalen via de Examencommissie secundair onderwijs moet u een aantal stappen doorlopen.

Infosessie

Neem eerst en vooral deel aan de verplichte infosessie over de Examencommissie secundair onderwijs. Daar krijgt u alle informatie die u nodig hebt. U kunt zich online inschrijven. Op het einde van de infosessie ontvangt u een login en een wachtwoord voor het EC-platform van de Examencommissie, een online toepassing waar u o.a. kunt inschrijven voor een studierichting, examens plannen, resultaten raadplegen, ... 

Registreren en inschrijven

Met de login en het wachtwoord die u hebt ontvangen op de infosessie kunt u zich registreren op het EC-platform. Daarna kunt u zich inschrijven. U hebt daarbij de keuze uit een gevarieerd aanbod studierichtingen
  • U kunt alleen inschrijven per graad (vb. de 1ste, 2de of 3de graad). U kunt zelfs meteen inschrijven voor de 3de graad (ook als u nog geen getuigschrift hebt behaald van de voorgaande graden).
  • U kunt niet inschrijven voor 1 jaar (vb. enkel voor het het 4de of het 7de jaar).

Vrijstellingen

Komt u in aanmerking voor een of meerdere vrijstellingen? Dan kunt u die aanvragen via het EC-platform. 

Examens plannen

Nadat u het inschrijvingsgeld betaald hebt kunt u examens plannen via het EC-platform. Er worden het hele jaar door examens georganiseerd. 

Leerstof en studiemateriaal

De Examencommissie secundair onderwijs organiseert geen lessen, alles is zelfstudie. De leerstof voor elk vak is vastgelegd in vakfiches. Lees meer over de leerstof en het studiemateriaal voor de Examencommissie.

Examens afleggen

Wees op tijd aanwezig op de locatie waar het examen doorgaat, en neem ook alle gevraagde benodigdheden mee. Lees meer over examens afleggen bij de Examencommissie. 

Resultaten en deliberatie

Ten laatste 1 maand na elk examen worden de resultaten gepubliceerd in het EC-platform. Er is geen spoedprocedure. Als u alle vakken van uw studierichting hebt afgelegd volgt er een deliberatie. Bent u geslaagd? Dan wordt uw diploma of getuigschrift opgestuurd naar het correspondentieadres in het EC-platform. 

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


U betaalt 33 euro inschrijvingsgeld.

Regelgeving


Het examenreglement van de Examencommissie secundair onderwijs is geldig van 12 mei 2017 tot er een nieuwe of aangepaste versie wordt gepubliceerd.

Links


Examencommissie secundair onderwijs

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


Examencommissie secundair onderwijs

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest

Verwante producten


Een diploma secundair onderwijs behalen
Een diploma secundair onderwijs behalen via het secundair volwassenenonderwijs (vroeger tweedekansonderwijs)
Een getuigschrift basisonderwijs behalen via de Examencommissie basisonderwijs