DE TOELATINGSEXAMENS ARTS EN TANDARTS
Inhoud


Als u de opleiding geneeskunde of de opleiding tandheelkunde wil volgen aan een Nederlandstalige universiteit in België, moet u eerst deelnemen aan een toelatingsexamen, slagen én gunstig gerangschikt zijn. 

Voorwaarden


Er zijn geen specifieke voorwaarden om te mogen deelnemen aan de examens. U moet zich wel op voorhand inschrijven. Studenten uit het buitenland mogen deelnemen, net zoals leerlingen uit het 5de middelbaar, maar het resultaat is enkel geldig als u (ten laatste op 30 september van het kalenderjaar waarin u gunstig gerangschikt bent) in het bezit bent van een diploma secundair onderwijs. Het aantal keren dat u kunt deelnemen is onbeperkt.

Procedure


Inschrijven

Als u wil deelnemen aan het toelatingsexamen arts of tandarts moet zich eerst inschrijven. In 2019 kon dit van vrijdag 1 maart 9u tot en met woensdag 15 mei. 

Voorbereiding

Er zijn verschillende manieren waarop u zich kunt voorbereiden op het examen

Het examen

In 2019 ging het toelatingsexamen arts door op dinsdag 2 juli. Het toelatingsexamen tandarts ging door op woensdag 3 juli. Lees meer over de inhoud en het verloop van het examen

Resultaten

Bekijk de voorwaarden om te slagen. De examenresultaten van 2019 werden bekendgemaakt op vrijdag 12 juli. 

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


Het inschrijvingsgeld bedraagt 51 euro per examen. Wie zowel aan het toelatingsexamen arts als aan het toelatingsexamen tandarts wil deelnemen moet dus 2 keer inschrijvingsgeld betalen. 

Links


Toelatingsexamenartstandarts.be

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


Toelatingsexamen Arts en Tandarts

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest