TEGEMOETKOMING IN REIS- EN VERBLIJFKOSTEN VOOR INTERNATIONALE SAMENWERKING ROND VOLKSONTWIKKELING EN LOKAAL CULTUURBELEID
Inhoud


De Vlaamse overheid komt tegemoet in de reis- en verblijfkosten voor internationale initiatieven voor actoren binnen het beleidsveld van amateurkunsten, sociaal-cultureel volwassenenwerk, participatie, Vlaamse Gebarentaal, circuskunsten en het lokaal cultuurbeleid.

Voorwaarden


Volgende internationale initiatieven komen in aanmerking:
  • een bezoek aan het buitenland of de ontvangst van een buitenlandse delegatie in het kader van een internationale bilaterale uitwisseling
  • een studiebezoek in het buitenland
  • de actieve deelname aan een seminarie of congres in het buitenland
  • overleg met internationale partners ter voorbereiding van een internationaal project binnen een Europees subsidieprogramma.
Volgende kosten komen in aanmerking voor een tussenkomst:
  • reiskosten van en naar de bestemming
  • kosten voor vervoer ter plaatse
  • verblijfkosten (overnachting en ontbijt).
Lees meer over de voorwaarden op de website van het Departement Cultuur, Jeugd en Media.

Procedure


Er zijn 4 indiendata per jaar. Dien uw aanvraag in via het aanvraagformulier op de website van het Departement Cultuur, Jeugd en Media.
  • Per aanvrager kan er maximaal één aanvraag per jaar worden goedgekeurd.
  • Als bepaalde gegevens wijzigen nadat u de aanvraag hebt ingediend, moet u dat onmiddellijk melden aan het Departement Cultuur, Jeugd en Media.

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


Financieel voordeel
De tussenkomst bedraagt maximaal 75% van de bewezen kosten. Er geldt een maximum van 1.000 euro per deelnemer en van 5.000 euro per dossier. U kunt maximaal één aanvraag per jaar indienen.

Regelgeving


Jaarlijks Decreet houdende de uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap

Links


Tegemoetkoming in reis- en verblijfkosten voor internationale culturele samenwerking

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


Sociaal-cultureel & Transversaal

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest