MEDAILLE VOOR SOCIAAL-CULTURELE INZET
Inhoud


Mensen en organisaties die door hun jarenlange vrijwillige inzet meewerken aan de spreiding van cultuur, kunnen een medaille voor sociaal-culturele inzet uitgereikt krijgen van het Departement Cultuur, Jeugd en Media in naam van de Vlaamse minister van Cultuur.

Voorwaarden


U maakt aanspraak op een medaille als:
  • u voorzitter, dirigent, regisseur, secretaris of schatbewaarder bent van een culturele vereniging. Op voorwaarde dat u de leeftijd van 45 jaar bereikt hebt, en minstens 15 jaar actief bent binnen deze functie en binnen dezelfde vereniging.
  • u spelend, zingend, werkend of bestuurslid bent van een culturele vereniging. Gewone leden komen niet in aanmerking.
  • u laureaat bent van provinciale en nationale culturele wedstrijden
  • u laureaat bent van een jaarlijkse culturele tentoonstelling of wedstrijd.
Er worden ook medailles uitgereikt voor het 25-, 50-, 75- of 100-jarig bestaan van een culturele vereniging.Enkel personen of organisaties die behoren tot de Vlaamse Gemeenschap kunnen een medaille aanvragen.

Procedure


U vindt het aanvraagformulier op de website van het team Sociaal-Cultureel werk.U moet het ingevulde formulier minstens 2 maanden voor de geplande viering indienen.

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


uitzonderingen
regelgeving

Links


Medaille voor sociaal-culturele inzet

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


Team Dossierbeheer

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest