LEERLINGENKAART
Inhoud


De leerlingenkaart is een voordeelkaart voor alle leerlingen secundair onderwijs. Op vertoon van een leerlingenkaart kunnen leerlingen op verschillende plaatsen en in winkels genieten van een prijskorting. Op de website van de Vlaamse scholierenkoepel vindt u een overzicht van alle voordelen.

Voorwaarden


  • Alle leerlingen in het secundair onderwijs in Vlaanderen of Brussel hebben recht op een leerlingenkaart.
  • Ook leerlingen die huisonderwijs volgen hebben recht op een leerlingenkaart.

Procedure


Kaarten worden besteld door de school, en niet door de leerlingen. Scholen kunnen hun kaarten online bestellen via de website van de Vlaamse Scholierenkoepel. Wie huisonderwijs volgt kan een kaart aanvragen door een e-mail te sturen naar info@scholierenkoepel.be met een kopie van de identiteitskaart van de leerling en een adres waarnaar de kaart kan verstuurd worden.

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


Kost
Leerlingenkaarten bestellen kan gratis.

Links


Vlaamse Scholierenkoepel - Leerlingenkaart

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


VLAAMSE SCHOLIERENKOEPEL

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest

Verwante producten


Lerarenkaart