EXPORTMETER
Inhoud


De Exportmeter van Flanders Investment and Trade (FIT) is een audittool die het exportpotentieel van uw bedrijf in kaart brengt. Via de Exportmeter krijgt u een professionele kijk op uw bedrijf en uw processen en kent u meteen het exacte exportgehalte van uw bedrijf. De Exportmeter biedt concrete voordelen:
  • U krijgt een objectief beeld van de sterktes en zwaktes van uw bedrijf op het vlak van internationaal ondernemen.
  • U werkt een concreet actieplan uit met verbeterpunten, tips, aanbevelingen, …
  • U krijgt snelle en gefundeerde feedback van experts in internationaal ondernemen.
  • U hoeft zich slechts enkele uren vrij te maken voor de afname van de exportmeter en de bespreking van de resultaten.
  • U krijgt een gedocumenteerd en vertrouwelijk verslag. Enkel uzelf en uw adviseur hebben inzage in het rapport. Er wordt geen exemplaar bewaard door FIT.

Voorwaarden


FIT is bedoeld voor bedrijven met een exploitatiezetel in het Vlaamse Gewest. Brusselse bedrijven kunnen aankloppen bij hub.brussels.

Procedure


Vraag naar de Exportmeter in een van de provinciale kantoren van FIT.De audit gebeurt in twee stappen.
  1. Eerst hebt u een diepgaand gesprek met de adviseur Exportvaardigheden. Daarbij hoort een uitgebreide vragenlijst die specifieke domeinen behandelt.
  2. Op basis daarvan krijgt u, dankzij het gebruik van gespecialiseerde software, snel een beeld van uw exportprofiel. FIT licht die resultaten gedetailleerd toe en stelt een actieplan op. Dat bevat onder meer tips, aanbevelingen over methodes, processen en best practices voor een stevige exportbasis, en richtlijnen over hoe u die kunt implementeren. Bovendien wordt tijdens dat tweede gesprek het belang van deze tips verduidelijkt en vertaald naar uw bedrijfssituatie.


Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


Kost
De exportmeter is gratis.

Links


Exportmeter

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


waarde

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest