ERKENNING EN SUBSIDIËRING VAN VERENIGINGEN DIE WERKEN ROND INFORMATIE EN PARTICIPATIE
Inhoud


De Vlaamse Regering subsidieert verenigingen informatie en participatie op basis van het decreet jeugd- en kinderrechtenbeleid.

Voorwaarden


U kunt een basis werkingssubsidie ontvangen van 80.000 euro per jaar na uw erkenning als vereniging informatie en participatie. Daarbovenop kunt u via een beleidsnota eventuele variabele subsidies aanvragen.Naast werkingssubsidies zijn er ook projectsubsidies voor specifieke initiatieven.De werkings- en projectsubsidies worden toegekend aan erkende verenigingen informatie en participatie.

Procedure


Op de website van het Departement Cultuur, Jeugd en Media vindt u meer informatie over de procedure.

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


uitzonderingen
regelgeving

Regelgeving


Decreet van 20 januari 2012 houdende een vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid

Links


Erkenning en subsidiëring van verenigingen die werken rond jeugdparticipatie en -informatie

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


Sociaal-cultureel & Transversaal

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest