BEURS VOOR STAGES BIJ INTERNATIONALE ORGANISATIES
Inhoud


Veel internationale organisaties bieden geïnteresseerde jongeren de mogelijkheid enkele maanden bij hen stage te lopen. Zulke stages zijn vaak het begin van een carrière bij verschillende internationale instellingen. Maar ze zijn in veel gevallen onbezoldigd. Bovendien is het leven in de steden waar die organisaties gevestigd zijn, doorgaans relatief duur. Door die financiële drempel is het voor veel jongeren moeilijk om ervaring op te doen bij internationale organisaties.Met het Flanders Trainee Programme geeft de Vlaamse overheid Vlaamse studenten of mensen die aan het begin van hun loopbaan staan, financiële ondersteuning om internationale werkervaring op te doen. Op die manier draagt ze bij aan de wereldwijde verspreiding van de Vlaamse expertise en de zichtbaarheid van de Vlaamse overheid in de internationale organisaties. Bovendien ontstaat zo een netwerk van contactpersonen voor het Vlaamse internationale beleid.Op de website van het departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken vindt u informatie, beschikbare stageplaatsen en contactgegevens.

Voorwaarden


De financiering is bedoeld voor kandidaten die
  • jonger zijn dan 35 jaar op de startdatum van de stage
  • zelf een stageaanbod hebben bij een internationale organisatie die behoort tot de lijst
  • een einddiploma hebben dat ze behaald hebben aan een instelling van secundair onderwijs of hoger onderwijs die gefinancierd of gesubsidieerd wordt door de Vlaamse overheid.

Procedure


U bent als kandidaat-stagiair zelf verantwoordelijk voor het zoeken van een stageplaats.Als u aan de hierboven vermelde criteria voldoet, dan kunt u als kandidaat een elektronische beursaanvraag indienen bij het departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken.U moet uw beursaanvraag ten vroegste 6 maanden en uiterlijk één dag voor de aanvang van de stage indienen. Hou er wel rekening mee dat de daadwerkelijke uitbetaling van de beurs gemiddeld anderhalve maand in beslag neemt.U kunt uw aanvraag het hele jaar door indienen, maar als het budget voor een jaar opgebruikt is, kunnen er geen aanvragen meer goedgekeurd worden. Wees er dus op tijd bij.Het aanvraagformulier voor de beurs vindt u op de website.

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


Financieel voordeel
Kosten die in aanmerking komen:
  • reiskosten voor de heen- en terugreis: vergoed met een forfaitair bedrag (200 euro binnen Europa, 500 euro buiten Europa), met uitzondering van stages in België
  • kosten van het levensonderhoud: berekening op basis van een forfaitair maandbedrag per bestemming.

Links


Flanders Trainee Programme

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


waarde

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest