ATTESTEN VOOR JEUGDWERK
Inhoud


Jongeren kunnen een kadervormingstraject bij een jeugdvereniging volgen voor het behalen van een attest van animator, hoofdanimator of instructeur in het jeugdwerk. Elk traject bestaat uit een theoretisch gedeelte en een begeleide stage. Wanneer het traject met succes werd beëindigd, ontvangt de jongere een attest.

Voorwaarden


Het kadervormingstraject moet gevolgd worden bij jeugdwerkverenigingen die een erkenning hebben om kadervorming aan te bieden.

Procedure


Op kavo.vlaanderen.be staat een overzicht van alle trajecten die de komende maanden worden georganiseerd. Jongeren die een attest willen behalen, kunnen zich registreren en het verloop van hun traject raadplegen. Na het behalen van het attest, kunnen ze dit op de KAVO website downloaden.Inschrijven voor een traject kan niet in de KAVO-tool, dat moet bij de verenigingen zelf.

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


uitzonderingen
regelgeving

Links


KAVO - Mijn kadervorming
Kadervorming en attesten voor jeugdwerk

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


Jeugd

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest

Verwante producten


Erkenning van kadervormingstrajecten voor jeugdwerk