BETALINGSRECHTEN VOOR DE LANDBOUW
Inhoud


Om directe steun te kunnen krijgen, moet de landbouwer over betalingsrechten beschikken en die betalingsrechten activeren door subsidiabele percelen aan te geven in de verzamelaanvraag.Daarnaast moet de landbouwer voldoen aan enkele randvoorwaarden.

Voorwaarden


Voor meer informatie over de voorwaarden voor toekenning van directe steun aan landbouwers vindt u per onderwerp een informatiefiche op de website van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB).

Procedure


Om de steun uitbetaald te krijgen, moet de landbouwer eerst een of meer betalingsrechten activeren via de verzamelaanvraag.

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


uitzonderingen
regelgeving

Links


-

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


Afdeling Inkomenssteun

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest