ERKENNING VAN EEN FIETSVRIENDELIJK LOGIES
Inhoud


Het kwaliteitslabel 'fietsvriendelijk logies' van Toerisme Vlaanderen wordt sinds 2017 niet langer uitgereikt.

Voorwaarden


procedure

Procedure


watMeebrengen

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


uitzonderingen
regelgeving

Links


-

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


Toerisme Vlaanderen

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest

Verwante producten


Erkenning van een milieuvriendelijk toeristisch bedrijf