OMGEVINGSVERGUNNING VOOR STEDENBOUWKUNDIGE HANDELINGEN
Inhoud


Als u werken uitvoert in het Vlaamse Gewest, is de algemene regel dat u een vergunning aanvraagt. U hebt dus o.a. een vergunning nodig als u gaat
 • bouwen
 • verbouwen
 • slopen
 • graven
 • bomen vellen
 • reclameborden en afsluitingen plaatsen
 • ...
Op 23 februari 2017 werden de stedenbouwkundige vergunning, de verkavelingsvergunning en de milieuvergunning in Vlaanderen samengevoegd tot de omgevingsvergunning. Als u vragen hebt over uw bouwaanvraag volgens de oude procedure, kunt u bij uw gemeente terecht.

  Voorwaarden


  Of voor uw bouwproject een omgevingsvergunning nodig is, hangt af van de lokale voorschriften en plannen. Voor sommige projecten volstaat een melding. Doe daarom altijd eerst navraag bij de gemeente.In het Vlaamse Gewest hebt u altijd een omgevingsvergunning nodig voor het bouwen van een nieuwe woning of een nieuw gebouw. Voor andere werken aan en rond de woning kan een vergunningsplicht, meldingsplicht of een vrijstelling gelden.Opgelet: werken mogen niet strijdig zijn met bv.:
  • stedenbouwkundige verordeningen of verkavelingsverordeningen
  • ruimtelijke uitvoeringsplannen
  • bijzondere plannen van aanleg
  • voorschriften van verkavelingsvergunningen
  • regelgeving over monumenten en landschappen
  • ...

  Procedure


  U vraagt de omgevingsvergunning aan via het online Omgevingsloket. Als u samenwerkt met een architect, dan kan die de aanvraag voor u opmaken.Vergunningen voor werken in faciliteitengemeenten worden nog op papier ingediend.De gemeente gaat binnen 30 dagen na of de vergunningsaanvraag ontvankelijk en volledig is.

  Wat Meebrengen


  bedrag

  Bedrag


  uitzonderingen
  regelgeving

  Regelgeving


  Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening

  Links


  Omgevingsloketvlaanderen.be - Een project aanvragen

  BevoegdeOverheidsdiensten


  Vlaamse overheid

  AfleverendeDiensten


  waarde

  Geografische Toepassingsgebieden


  Vlaamse Gewest