ERKENNING EN SUBSIDIËRING VAN ORGANISATIES VOOR SOCIAAL-CULTUREEL VOLWASSENENWERK
Inhoud


Sociaal-culturele volwassenorganisaties kunnen in aanmerking komen voor werkings- en projectsubsidies.

Voorwaarden


De Vlaamse overheid ondersteunt sociaal-culturele volwassenenorganisaties met een werking in Vlaanderen (en Brussel). Het gaat om organisaties
  • met een civiel perspectief en respect voor de gemeenschappelijk waarden, rechten en vrijheden;
  • die betekenisvol bijdragen aan de emancipatie en dialoog van mensen en groepen;
  • die een duurzame, inclusieve, solidaire en democratische samenleving versterken;
  • die sociaal-cultureel participatie en gedeeld burgerschap van volwassenen bevorderen;
  • die van gedeelde samenlevingsvraagstukken een publieke aangelegenheid maken;
  • en daarvoor praktijken ontwikkelen en verspreiden die werkende antwoorden bieden.
Daarnaast ondersteunt de Vlaamse overheid ook sociaal-culturele volwassenenorganisaties met een werking in een specifieke regio (of groep van gebieden). Het gaat om pluralistische organisaties met een sociaal-culturele werking:
  • die sociaal-culturele participatie beoogt, evenals het bereiken van zoveel mogelijk inwoners van de regio, met een focus op specifieke gemeenschappen, doelgroepen en kansengroepen;
  • die afgestemd is op de culturele en maatschappelijke context van de regio;
  • die inzet op relevante thema’s voor de regio;
  • die complementair is aan de werking van andere organisaties en spelers in het veld.
Tot slot ondersteunt de Vlaamse overheid ook sociaal-culturele projecten met bovenlokale uitstraling die de laboratoriumrol in het sociaal-cultureel volwassenenwerk stimuleren óf een expliciete bijdrage leveren aan een actuele maatschappelijke uitdaging die de Vlaamse Regering formuleert.

Procedure


Op de website van het Departement Cultuur, Jeugd en Media vindt u de procedure en de indiencriteria.

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


uitzonderingen
regelgeving

Regelgeving


Decreet van 4 april 2003 betreffende het sociaal-cultureel volwassenenwerk.

Links


Erkenning en subsidiëring van organisaties voor sociaal-cultureel volwassenenwerk

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


Sociaal-cultureel & Transversaal

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest