SUBSIDIE VOOR VERENIGINGEN VOOR CULTURELE EN SPORTIEVE PARTICIPATIE VAN GEDETINEERDEN
Inhoud


Om de participatie van gedetineerden in hun directe sociale omgeving te realiseren, subsidieert de Vlaamse overheid een vzw die de culturele en sportieve participatie van deze doelgroep bevordert.

Voorwaarden


Enkel verenigingen zonder winstoogmerk (vzw) kunnen een subsidie aanvragen. De regelgeving voorziet in de subsidiëring van één vereniging. Verdere voorwaarden vindt u op de website van Sociaal-Cultureel Werk.

Procedure


  • Er is een subsidie voorzien voor één vereniging.
  • De subsidie wordt toegekend voor een periode van maximaal 5 jaar.
Voor de periode 2017 - 2021 werd de subsidie toegekend aan De Rode Antraciet.

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


uitzonderingen
regelgeving

Regelgeving


Decreet van 18 januari 2008 houdende flankerende en stimulerende maatregelen ter bevordering van de participatie in cultuur, jeugdwerk en sport (het Participatiedecreet)

Links


Subsidie voor verenigingen voor culturele en sportieve participatie van gedetineerden

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


Team Transversaal en (boven)lokaal

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest