SUBSIDIE VOOR VERENIGINGEN VOOR CULTURELE EN SPORTIEVE PARTICIPATIE VAN GEDETINEERDEN
Inhoud


De Vlaamse overheid voorziet subsidies voor een vereniging die zich inzet om gedetineerden meer te laten participeren aan het culturele en sportieve aanbod in hun directe omgeving.Deze subsidieregeling is niet bedoeld om projecten te financieren, maar biedt een structurele ondersteuning voor een vereniging die rond dat thema werkt.

Voorwaarden


Enkel verenigingen zonder winstoogmerk (vzw) kunnen een subsidie aanvragen. De regelgeving voorziet in de subsidiëring van één vereniging. De subsidie wordt toegekend voor een periode van maximaal 5 jaar.Meer informatie over de voorwaarden vindt u op de website van het Departement Cultuur, Jeugd en Media en in de regelgeving.

Procedure


Na goedkeuring van de aanvraag sluit de Vlaamse overheid een beheersovereenkomst met uw vereniging. Die duurt maximaal 5 jaar en is hernieuwbaar. Voor de periode 2022-2026 werd de subsidie toegekend aan De Rode Antraciet.Meer informatie over de indiendatum en de inhoud van een aanvraag vindt u op de website van het Departement Cultuur, Jeugd en Media en in de regelgeving. U vindt er ook meer uitleg over de beoordeling van de aanvraag, de toekenning van de subsidie, de verantwoording van de subsidie en het toezicht op de aanwending van de subsidie.

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


Subsidie
De regelgeving legt geen minimale of maximale bedragen vast. De werkingssubsidie wordt bepaald op basis van een kwalitatieve beoordeling van uw aanvraag.

Regelgeving


Decreet van 18 januari 2008 houdende flankerende en stimulerende maatregelen ter bevordering van de participatie in cultuur, jeugdwerk en sportBesluit van de Vlaamse Regering van 18 juli 2008 betreffende de uitvoering van het decreet van 18 januari 2008 houdende flankerende en stimulerende maatregelen ter bevordering van de participatie in cultuur, jeugd en sport

Links


Subsidie voor verenigingen voor culturele en sportieve participatie van gedetineerden

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


Sociaal-cultureel & Transversaal

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest