PARTICIPATIEBELEID: PROJECTSUBSIDIE VOOR EEN HOBBYVERENIGING MET EEN LANDELIJKE WERKING IN VLAANDEREN EN BRUSSEL (PARTICIPATIEDECREET 2008)
Inhoud


Om de gemeenschapsvormende waarde en de kwaliteitsvolle ondersteuning van lokale hobbyverenigingen te stimuleren, subsidieert de Vlaamse overheid hobbyverenigingen met een landelijke werking.

Voorwaarden


De hobbyvereniging is een vereniging met een landelijke werking. Ze telt minstens 30 afdelingen verspreid over minstens vier provincies van het Nederlandse taalgebied (het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad is gelijkgesteld aan een provincie). De hobbyvereniging organiseert activiteiten die de participatie verbreden en verdiepen door competenties op educatief, culturele of sportieve vlak te verhogen.Hobbyverenigingen die al een werkingssubsidie ontvangen van de Vlaamse overheid, komen niet in aanmerking voor deze projectsubsidie.

Procedure


In uitvoering van de beslissing die de Vlaamse Regering nam over heroriëntering van het participatiebeleid, zet de minister deze subsidielijn stop vanaf 2024. 1 oktober 2022 was dus de laatste deadline voor aanvragen binnen deze subsidielijn.

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


uitzonderingen
regelgeving

Regelgeving


Decreet van 18 januari 2008 houdende flankerende en stimulerende maatregelen ter bevordering van de participatie in cultuur, jeugdwerk en sport (het Participatiedecreet).

Links


Subsidie voor hobbyverenigingen

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


Sociaal-cultureel & Transversaal

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest