PARTICIPATIEBELEID: WERKINGSSUBSIDIE VOOR DE EDUCATIE VAN KANSENGROEPEN (PARTICIPATIEDECREET 2008)
Inhoud


Deelname aan korte praktijkgerichte opleidingen is niet alleen een leerrijke ervaring op zich, maar vaak ook een eerste aanzet tot de deelname aan andere culturele en sportieve activiteiten. Daarom ondersteunt de Vlaamse overheid maximaal verenigingen die dergelijke laagdrempelige initiatieven aanbieden.

Voorwaarden


De subsidielijn voor laagdrempelige educatie van kansengroepen in het Participatiedecreet is uitdovend. De gesubsidieerde organisaties kregen nog middelen tot eind 2020, maar nieuwe organisaties kunnen geen subsidies meer aanvragen.

Procedure


watMeebrengen

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


uitzonderingen
regelgeving

Regelgeving


Decreet van 18 januari 2008 houdende flankerende en stimulerende maatregelen ter bevordering van de participatie in cultuur, jeugdwerk en sport (het Participatiedecreet).

Links


-

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


waarde

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest