PARTICIPATIEBELEID: PROJECTSUBSIDIE VOOR EEN INITIATIEF DAT DE PARTICIPATIE VAN KANSENGROEPEN AAN HET CULTUUR-, JEUGD- OF SPORTAANBOD BEVORDERT (PARTICIPATIEDECREET 2008)
Inhoud


Om een diverse, duurzame en actieve participatie van kansengroepen aan cultuur, jeugdwerk en sport te bevorderen, subsidieert de Vlaamse overheid jaarlijks participatieprojecten voor kansengroepen.Nieuwe indienrondes worden niet meer georganiseerd. De komende jaren zal het resterende budget aangewend worden om de laatst besliste ronde (indienronde 1 augustus 2019) en de nog lopende meerjarige projecten van deze subsidielijn te ondersteunen.

Voorwaarden


procedure

Procedure


Nieuwe indienrondes worden niet meer georganiseerd. De komende jaren zal het resterende budget aangewend worden om de laatst besliste ronde (indienronde 1 augustus 2019) en de nog lopende meerjarige projecten van deze subsidielijn te ondersteunen.

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


uitzonderingen
regelgeving

Regelgeving


Decreet van 18 januari 2008 houdende flankerende en stimulerende maatregelen ter bevordering van de participatie in cultuur, jeugdwerk en sport (het Participatiedecreet)

Links


Subsidie voor participatieprojecten kansengroepen

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


waarde

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest