SUBSIDIE VOOR SENSIBILISERENDE INITIATIEVEN VAN DE VLAAMSE GEBARENTAAL
Inhoud


De gebarentaal die in Vlaanderen wordt gebruikt, heet Vlaamse Gebarentaal of VGT.  Voor de organisatie, medeorganisatie of ondersteuning van projecten die bijdragen tot de maatschappelijke verankering van de Vlaamse Gebarentaal kunt u een subsidie aanvragen.

Voorwaarden


  • De aanvrager is een organisatie met rechtspersoonlijkheid en is gevestigd in Vlaanderen of Brussel.
  • Feitelijke verenigingen en natuurlijke personen komen niet in aanmerking voor subsidiëring.
  • Wanneer meerdere organisaties samenwerken, dient één organisatie de aanvraag in namens het samenwerkingsverband.

Procedure


  • Jaarlijks verschijnt in november een projectoproep.
  • Op basis hiervan kunt u een aanvraagdossier indienen bij het agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen.
  • U dient uw  aanvraagdossier in vóór 1 februari.
  • Meer info over de procedure om subsidies aan te vragen vindt u op de website van de afdeling Sociaal-Cultureel Werk.

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


uitzonderingen
regelgeving

Regelgeving


Decreet van 5 mei 2006 houdende de erkenning van de Vlaamse Gebarentaal.

Links


Subsidie sensibiliserende initiatieven Vlaamse Gebarentaal

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


Team Sociaal-cultureel werk en jeugdwerk

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest