SUBSIDIE VOOR SENSIBILISERENDE INITIATIEVEN VAN DE VLAAMSE GEBARENTAAL
Inhoud


Voor de organisatie van projecten die bijdragen tot de maatschappelijke verankering van de Vlaamse Gebarentaal (VGT) kunt u een subsidie aanvragen. Dat kan bijvoorbeeld door sensibiliserende initiatieven te organiseren of te ondersteunen. Het kan daarbij gaan om educatieve, artistieke en vrijetijdsprojecten.

Voorwaarden


  • De aanvrager is een organisatie met rechtspersoonlijkheid en is gevestigd in Vlaanderen of Brussel.
  • Feitelijke verenigingen en natuurlijke personen komen niet in aanmerking voor subsidiëring.
  • Wanneer meerdere organisaties samenwerken, dient één organisatie de aanvraag in namens het samenwerkingsverband.

Procedure


Dien uw subsidieaanvraag in vóór 1 februari via het standaard aanvraagformulier op de website van het Departement Cultuur, Jeugd en Media.

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


uitzonderingen
regelgeving

Regelgeving


Decreet van 5 mei 2006 houdende de erkenning van de Vlaamse Gebarentaal.

Links


-

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


Sociaal-cultureel & Transversaal

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest