ERKENNING EN SUBSIDIËRING VAN AMATEURKUNSTEN
Inhoud


Vlamingen houden er heel wat creatieve hobby’s op na. Een op de drie spendeert zijn vrije tijd aan muziek, zang, theater, dans, beeldende kunst, schrijven, film, fotografie of een combinatie van kunstdisciplines. Het Amateurkunstendecreet van 22 december 2000 werd in het leven geroepen om deze boeiende sector te ondersteunen.

Voorwaarden


Het Amateurkunstendecreet bepaalt verschillende kunstdisciplines. Concreet verstaat men onder ‘amateurkunsten’ dus de volgende (deel)disciplines:
  • Theater
  • Dans
  • Beeld en beeldende kunst: van film, fotografie en video tot schilder- en beeldhouwkunst
  • Muziek: instrumentale muziek, vocale muziek, lichte muziek, volksmuziek en jazz
  • Letteren
Per (deel)discipline erkent en subsidieert de Vlaamse overheid een amateurkunstenorganisatie, die aan dienstverlening en coördinatie doet voor de discipline. Verder voorziet ze projectsubsidies voor nieuwe disciplines die nog niet werden erkend op basis van het Amateurkunstendecreet.Daarnaast subsidieert de Vlaamse overheid ook internationale initiatieven van en voor amateurkunstenaars.In 2021 werd een nieuwe subsidielijn gelanceerd om talentontwikkeling in de amateurkunstensector aan te moedigen. Zowel individuele amateurkunstenaars als amateurkunstenverenigingen komen voor deze projectsubsidies in aanmerking.

Procedure


Op de website van het Departement Cultuur, Jeugd en Media vindt u alle informatie over de verdere voorwaarden, de procedure en de indiendata.

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


uitzonderingen
regelgeving

Regelgeving


Decreet van 22 december 2000 betreffende de Amateurkunsten.

Links


Erkenning en subsidiëring voor amateurkunsten

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


DE FEDERATIE SOCIAAL-CULTUREEL WERK EN AMATEURKUNSTEN
Sociaal-cultureel & Transversaal

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest